MEÐFERÐARAÐILI

Heilun

Efnisyfirlit    Önnur nöfn    Stutt yfirlit

Efnisyfirlit

Önnur nöfn

Stutt yfirlit

Hvernig virkar meðferðin?

Hvernig fer meðferðin fram og við hverju má búast?

Við hverju hentar meðferðin?

Hvernig á að velja meðhöndlara?

Möguleg vandamál og aukaverkanir

Önnur nöfn

Íslenska: orkuheilun, reiki
Enska: Energy healing, healing, reiki

Stutt yfirlit

Heilun er hugtak sem yfirleitt er notað fyrir meðferð sem er ætlað að  hafa áhrif á flæði orku um orkukerfi líkamans. Hugmyndafræðin á bakvið  þessa meðferð er að um líkaman flæðir ósýnileg orka um orkubrautir og  orkustöðvar sem einskorðast ekki einungis við líkamann heldur flæðir út  fyrir hann og myndar orkusvið sem umlykkja hann. Hlutverk meðferðaraðila  (heilara) er að finna vanvirkni í orkubrautum, orkustöðvum eða  orkusviðum og með handayfirlagningu eða öðrum ráðum koma jafnvægi á  orkukerfin sem styðja við heilbrigði einstaklingsins.

Þessi orka, sem oftast er nefnd “lífsorkan” á íslensku ber heitið “qi” í Kína, “ki” í Japan og “prana” á Indlandi.

Heilun er ábyggilega með elstu formum lækninga og er mikilvægur þáttur í  indverskum og kínverskum lækningum sem eru ein elstu lækniskerfi í  heiminum. Í tímana rás hefur fjöldi aðferða þróast til að hafa áhrif á  orkukerfi líkamans.

Hvernig virkar meðferðin?

Orkukerfi líkamans skiptist í nokkra grunnþætti:

Orkubrautir – Lífsorka einstaklingsins flæðir eftir 12 megin  orkubrautum (meridians) og með því að stinga eða þrýsta á ákveðna  nálastungupunkta á þessum brautum er komið á jafnvægi á orkuflæði  einstaklingsins. Það eru 365 aðal nálastungupunktar á orkubrautunum sem  tengjast ákveðnum líffærum eða líffærakerfum og hafa það hlutverk að  vera samskiptaleið fyrir líffæri líkamans. Hægt er að lesa um  nálastungur til að fá ýtarlegri upplýsingar um orkubrautir.

Orkustöðvar – Í ayurveda lækningum er því haldið fram að orkan  flæðir upp frá fótum og upp til höfuðs og safnast á mismunandi stöðum í  líkamanum sem kallast orkustöðvar. Aðal orkustöðvarnar eru sjö og eru  staðsettar upp eftir miðju líkamans, síðan eru 21 smærri orkustöðvar  eftir útlimum og fyrir utan líkamann. Ástand hverrar stöðvar speglar  ástand ákveðins hlutar líkama þíns auk þess sem andlegt ástand hefur  áhrif á þær. Þegar orkustöð er stífluð flæðir ekki orka á heilbrigðan  hátt til líkamans og er þá hætta á að líkamlegir og andlegir kvillar  myndist.

Orkusvið – Samkvæmt orkufræðunum er líkaminn umlukinn  orkusviði í 7 megin lögum. Þetta er það sem stundum er nefnt ára. Hvert  svið hefur sinn tilgang, sem dæmi þá eru orkusviðin næst líkamanum  líkamssviðið, tilfinningasviðið og andlega sviðið. Líkamlegir kvillar  hafa áhrif á líkamssviðið og einnig hafa stíflur í líkamssviði áhrif á  líkamann.

Hvernig fer meðferðin fram og við hverju má búast?

Í upphafstíma spyr heilarinn þig spurninga um fyrirliggjandi vandamál.  Því næst greinir heilarinn ástand orkuflæðisins, sem hægt er að gera á  ýmsa máta eins og finna ástand orku með handayfirlagningu, sjónræn  skoðun á orkusviði eða nota pendúl til að nema orkuflæði. Þegar  heildarinn hefur gert sér grein fyrir ástandi orkunnar eru notaðar ýmsar  aðferðir til að leiðrétta hana. Handayfirlagning er algeng þar sem  unnið er með orkuna í gegnum hendur meðferðaraðilans, auk þess sem hægt  er að nota kristala, tónkvíslar, nálar eða þrýsting á orkupunkta,  ilmolíur og blómadropa eða samtalsmeðferð.

Hefðbundnar kínverskar lækningar, nálastungur, þrýstipunktanudd og  svæðameðferð vinna yfirleitt með orkubrautir á meðan handayfirlagning,  kristalar, tónkvíslar, ilmolíur og blómadropar vinnur yfirleitt á  orkustöðvum og orkusviðum.

Handayfirlagningatími stendur yfirleitt yfir í um það bil eina  klukkustund. Árangur ætti að nást á fáum tímum til að minnka streituálag  og síðan er hægt fylgja því eftir með reglulegum tímum með lengri  millibili. Fyrir erfiðari þráláta sjúkdóma er langtíma meðferð meira  viðeigandi og þá oft samhliða öðrum meðhöndlunum.

Eins og með allar meðferðir er árangur mismunandi og engin trygging er fyrir árangri.

Við hverju hentar meðferðin?

Heilun er notuð meðal annars fyrir þráláta spennuhöfuðverki og mígreni,  þráláta háls- og bakverki, of háan blóðþrýsting, vægt þunglyndi og  kvíða.

Handaryfirlagning hefur reynst árangursrík sem viðbótarmeðferð við  venjulega læknismeðferð þar sem heilunin flýtir fyrir bata eftir  skurðaðgerðir og slys, minnkar sársauka og stress, hjálpar til við að  halda andlegu jafnvægi og ná djúpri slökun.

Sumir nota heilun sem fyrirbyggjandi meðferð þar sem þeir trúa að stíflur í orkuflæðinu séu orsök ýmissa líkamsvandamála.

Hvernig á að velja meðhöndlara?

Þar sem heilun er svo vítt hugtak og hefur ekki verið samræmt að neinu  leyti þarftu að finna heilara sem mætir þínum væntingum. Best er að  hringja í meðferðaraðila sem þú hefur fundið eða hefur verið mælt með og  spyrja um menntun og hvaða aðferðir hann/hún noti við orkuvinnuna.

Þegar orðið heilari er notað kemur flestum í hug þeir heilarar sem nota  handayfirlagningu til að heila orkustöðvar eða orkusviðin. Einnig er  hægt að leita til meðferðaraðila eins og t.d. nálastungu-,  svæðameðferðar- eða þrýstipunktameðferðaraðila til að koma jafnvægi á  orku sem flæðir eftir orkubrautum.

Þeir sem hafa ýtarlegustu menntun á handaryfirlögnum eru þeir sem hafa  lokið 4 ára námi frá Barbara Brennan school of healing og á Íslandi eru  nokkrir einstaklingar búnir með það nám. Á ensku bera þeir titilinn  “Brennan Healing Science practitioner”

Einnig getur fólk tekið skipulögð námskeið í handaryfirlögnum sem  kallast reiki sem er sett saman af nokkrum stigum og þeir sem ná efsta  stigi mega kalla sig reikimeistari.

Flest aðrir meðhöndlarar nota heilun sem hluta af annarri meðhöndlun  sem þeir bjóða upp á, t.d. að bjóða upp á ilmolíur fyrir ákveðnar  orkustöðvar sem hluti af nuddmeðferð.

Fólk skal varast meðhöndlara sem lofa árangri eða gefa upp ákveðin  árangur t.d. eftir svo og svo margar meðhöndlanir þá mun þetta X ástand  vera svona breytt.

Heilarar hafa ekki stofnað fagfélag á Íslandi.

Möguleg vandamál eða aukaverkanir

Engar alvarlegar aukaverkanir eru þekktar af handayfirlagningum. Fyrir  aukaverkanir af öðrum meðferðum er þér bent að skoða viðkomandi meðferð  hér á Heilsusíðunni.

Heilari sem vinnur með orku á tilfinningasviði getur vakið upp gamlar  erfiðar tilfinningar, í þeim tilvikum getur reynst nauðsynlegt að leita  til ráðgjafa eða sálfræðings.

Fólk getur fundið fyrir svima, ógleði eða pirring eftir orkuvinnu sem líður yfirleitt fljótt hjá.

Heimildir

www.wholehealthmd.com
www.barbarabrennan.com