MEÐFERÐARAÐILI

NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) er byggt á þeirri hugmyndafræði að  öll hegðun hafi ákveðið mynstur og að þetta mynstur sé hægt að tileinka  sér, læra og breyta því. Það má því segja að NLP séu fræði  hegðunarmynstra og allra þeirra ótal anga sem frá þeim liggja. Með NLP  er hægt að átta sig á sínu eigin mynstri svo og annara. NLP veitir manni  hæfileika til þess að sjá fyrir hegðun og að stjórna hegðun. Með NLP  tileinkar maður sér sveigjanleika, skilvirkni og öðlast í leiðinni aukna  möguleika fyrir sjálfan sig í lífinu og einnig fyrir aðra.

Sambandið á milli NLP og dáleiðslu.
Einn hluti af NLP er upprunið af rannsóknum á dáleiðslu og  dáleiðslumeðferðum og því er dáleiðsla eitt af verkfærunum sem notað er í  NLP. Þegar Richard Bandler( fann upp NLP) var að tileinka sér hæfni  leiðandi therapista, fólk eins og Virgina Satir, Milton Erickson og  Fritz Perls, áttaði hann sig á því að það var ákveðið hegðunarmynstur  sem þau öll sýndu jafnvel þó þau hefðu misjafna persónuleika, misjafnar  faglegar kenningar og misjafnan stíl. Þetta var dáleiðsla.

Hvað er dáleiðsla?
Þegar þú ert í dáleiðsluástandi einbeitir þú þér aðeins að einum hlut í  einu í stað þess að flökta með hugann úr einu í annað. Þetta þýðir að sá  hluti heilans, oft nefnt rökhugsun, sá hluti sem spyr spurninga, dæmir,  skilgreinir, gerir samanburð og býr til mælikvarða er að hluta til eða  þá allur úr sambandi. Þetta er það ástand sem gerir manni kleift að eiga  samskipti við annan hluta heilans, “ undirmeðvitundina” og er  skilgreint sem “sefjun” dáleiðsla).

Með því að nota sefjun getum við átt samskipti beint við  undirmeðvitundina, þann hluta heilans sem geymir gildin okkar, okkar  dýpstu sannfæringu um okkur sjálf og í sefjunarástandi getum við breytt  og endurskoðað gildin og aukið og eða breytt sannfæringu okkar.

Fólk heldur því oft fram að það hafi aldrei verið í sefjunarástandi  en eins og komið hefur verið inná snýst sefjun (dáleiðsla) um  einbeitingu mannshugans, hefur þú t.d. einhvern tíma upplifað að hafa  keyrt fleiri fleiri km og hafa síðan áttað þig á því að þú manst lítið  sem ekkert af ferðinni? Eða hefur þú upplifað að hafa sokkið inn í  bíómynd og ekki tekið eftir neinu í umhverfi þínu? Að sjálfsögðu. Þetta  er sefjun ( undirmeðvitundarástand). Þetta þýðir að hugarástand þitt er  breytilegt eftir mismunadi aðstæðum og hugsunum sem þú upplifir á  hverjum degi. Dæmi: þá ertu í gjörólíku hugarástandi þegar þú snæðir  málsverð með vinum heldur en þegar þú vinnur við tölvu.

Hver er þá munurinn á þessu hversdagslega sefjunarástandi sem fólk  fer í og úr allan liðlangan daginn og síðan meðvitaðri sefjun  (dáleiðslu)? Munurinn er sá að meðvituð sefjun (dáleiðsla) er framkvæmd  þannig að viðfangsefnið er leitt með tungumáli og sálrænni tækni. Með  sefjunar meðferð er hægt að hafa áhrif á hegðun, gildismat og  sannfæringu sem verður til þess að við tileinkum okkur jákvæðar  hugmyndir sem verða að nýju hegðunarmynstri.

Það sem NLP og dáleiðsla eiga sameiginlegt er að í báðum tilvikum er  verið að vinna með hegðunarmynstur. Það var uppgötvað að sefjun (  dáleiðsla ) er ástand sem er hluti af hversdagslífinu, og við notum það  til þess að hafa áhrif á aðra og til þess að endurupplifa minningar úr  lífinu og til svo margra annara hluta. Sefjun er stór partur í NLP  fræðunum og er bæði grunnverkfæri sem og einnig tækni til þess að  framkalla breytingar hjá einstaklingnum.

 

Heimildir:
www.karieythors.is